Elke soort kunststof heeft unieke kenmerken en bewerkingsmogelijkheden. In dit artikel beschrijven we 3 manieren waarop kunststof dusdanig bewerkt wordt, dat het kan worden gebruikt in de industrie, te weten: CNC draaien, frezen en verspanen.

1.      CNC draaien

CNC draaien is een van die manieren waarop kunststof dusdanig bewerkt wordt, dat het kan worden gebruikt in de industrie. CNC kunststof draaien is een verspanende techniek. Het is een nauwkeurige vorm van kunststofbewerking, waarbij een gereedschap (een speciale draaibank) computergestuurd lineair (horizontaal of verticaal) beweegt. De keuze voor een horizontale of verticale richting hangt af van het product dat gemaakt moet worden. Met deze vorm van kunststofbewerking kunnen relatief complexe producten gecreëerd worden, enkelstuks of seriematig. Je kunt hierbij denken aan afrondingen en inkepingen, in langer en groter materiaal teneinde een cilindrische vorm te bewerkstelligen, of groeven in (ronde) blokken. Ja, hier worden veelal ronde materialen voor gebruikt, maar vierkant materiaal is dus ook een optie. Het draaiproces kan worden uitgevoerd op die speciale draaibank, maar een draai-freescombinatie is ook een mogelijkheid en dat brengt ons meteen bij de volgende manier van kunststofbewerking.

2.      CNC frezen

CNC frezen is een andere manier om kunststof in te zetten in de industrie. Simpel gezegd wordt het materiaal hierbij met hand- of machinegereedschap bewerkt om de oorspronkelijke vorm ervan te veranderen en de gewenste vorm te realiseren. Het resultaat, helemaal wanneer het CNC kunststof vrezen volledig computergestuurd en met geavanceerde machines plaatsvindt, zijn nauwkeurige producten van de hoogste kwaliteit. Deze vorm van kunststofbewerking kan 3-assig, 4-assig of 5-assig simultaan plaatsvinden, waarbij die laatste het complext is. Daarnaast bestaan er zogenaamde portaalfreesbanken, die ingezet worden om grote platen zeer nauwkeurig te frezen. Bij CNC frezen worden er delen van het materiaal afgehaald, waardoor er afval ontstaat. Dit wordt ook wel spanen genoemd en komt vaak in de vorm van krullen. Deze ‘spanen’ brengen ons bij de laatste manier van kunststofbewerking, namelijk CNC verspanen.

3.      CNC verspanen

De in dit artikel laatste manier waarop kunststof dusdanig bewerkt wordt, dat het kan worden gebruikt in de industrie, is CNC verspanen. Verspanen staat voor draaien, draaien-frezen en frezen. CNC staat voor Computer Numerical Control. Dat wil zeggen dat het CNC kunststof verspanen computergestuurd gebeurt, waardoor het in combinatie met de juiste machines mogelijk is om heel nauwkeurig kunststof (tot maar liefst 3 micrometer) te verspanen. Daarnaast levert zo’n computergestuurde manier van werken veelal tijdwinst op en is het minder arbeidsintensief. Daarbij wordt het haast onmogelijke mogelijk gemaakt.

Welke manieren om kunststof in te zetten in de industrie ken jij nog meer?