Het is een tijd waarin voor ondernemers die gewend waren om direct contact te hebben met hun klanten alles is veranderd. Dat geldt niet alleen voor winkeliers in lege centra, maar ook voor diverse andere vrije beroepen. Hoe houd je contact met je bestaande klanten? Hoe werf je nieuwe als je bij voorkeur op afstand moet blijven? Online marketing consultants hebben de antwoorden. Tenslotte gaat veel van de communicatie al via het internet. Hieronder vind je 3 redenen om samen te werken met online marketing experts.

1. Personalisatie

Waar vroeger een mooie website voldoende leek om aandacht van klanten te trekken voor je product of dienst, is dat nu niet weer voldoende. Een potentiële klant wordt overspoeld met informatie die vaak persoonlijk is gemaakt of althans daarop lijkt. Online marketing specialisten kunnen ook jouw site tot een persoonlijke ‘beleving’ maken voor bestaande en nieuwe klanten. Om een klant lang genoeg op jouw site te houden om zaken te doen, moet je diens aandacht trekken. Dat lukt alleen als je informatie biedt die relevant is en actueel gehouden wordt.

2. Advies als dat nodig is

Online marketing specialisten gaan in eerste instantie aan de slag met een analyse. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de huidige marketingstrategie. Ook de doelgroep wordt bekeken. Zeker als een onderneming meerdere jaren bestaat, wordt de doelgroep nog wel eens te ruim genomen. Terug naar de 20/80 regel is vaak dan een goede optie voor de nieuwe start. Ken jij die 20% van je klanten die 80% van je omzet genereren? En nog belangrijker: krijgt deze groep de aandacht die ze verdient?

Een advies moet er dan ook niet zozeer op gericht zijn om de omzet te vergroten, maar vooral om vast te stellen hoe je de doelgroep het beste kan bereiken. Goede marketing zorgt voor een goede return op investment en is niet slechts een kwestie van een hoog budget.

3. Uitvoering en testen

Als het advies is uitgewerkt en akkoord is bevonden, is het werk van de online marketing expert niet beëindigd. Voor uitvoeren van het plan zijn vaak een aantal specialisten nodig, zoals een SEO-expert van Blue Dragon, webdevelopers en -designers en een SEA-specialist. Blue Dragon, een Online Marketing Bureau in Den Bosch heeft een aantal experts voor de uitvoering in huis. Waar nodig worden ervaren specialisten ingehuurd om de uitvoering zo soepel mogelijk op gang te krijgen. Op basis van het uitgewerkte advies gaat het team aan de slag. De website wordt aangepast, content wordt ingevoerd en reclamecampagnes worden opgestart.

Als de werkzaamheden van het team is afgerond, begint de testfase. De effectiviteit van de reclame wordt getest en afgezet tegen de verwachtingen. Met Google Analytics en andere programma’s wordt bekeken hoe het met de bezoekersaantallen loopt en worden andere gegevens verzameld. Uiteraard is de omzet uiteindelijk bepalend voor het succes van de totale campagne. In het algemeen zullen er in de testfase voorstellen worden gedaan voor aanpassing van het geheel.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact op met de online marketing experts van Blue Dragon. Zij zijn op de hoogte van de laatste online marketing trends en zien precies wat jouw bedrijf of website nodig heeft.