Volgens de rijksoverheid bestaat de financiële sector uit ‘instellingen die ervoor zorgen dat consumenten kunnen betalen, sparen, lenen en verzekeren’. Banken en verzekeraars zijn hier een belangrijk onderdeel van. Andere voorbeelden van financiële instellingen zijn verzekeraars, beleggingsinstellingen, kredietverstrekkers, hypotheekadviseurs, vermogensbeheerders, participatiemaatschappijen, pensioenfondsen, bouwfondsen, financiële holdings, risicoanalisten, schadetaxateurs en vermogensbeheerders. Deze sector heeft dan ook raakvlak met vrijwel alle aspecten van het dagelijkse bestaan. Als je werkt bouw je pensioen op. Zodra je de boodschappen doet gebruik je je betaalpas voor het betalen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het belang van de financiële sector

Een voorwaarde voor stabiele economische groei is het hebben van een sterke en betrouwbare financiële sector. Om hieraan te blijven werken heeft het kabinet een aantal voorwaarden geformuleerd. Banken moeten bijvoorbeeld zorgen voor meer buffer en eigen vermogen om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Daarnaast is er een streng verbod op gegarandeerde bonussen. Daarbij zijn de bonussen ook ingeperkt tot maximaal 20 procent van de vaste beloning (belastingplafond). Als laatste mogen bedrijven die (mede) betaald worden door de publieke sector niet speculeren met bijvoorbeeld derivaten. 

De effectenbeurs

Een ander bekend voorbeeld van de financiële sector is de Nederlandse effectenbeurs, gevestigd aan het Damrak op Beursplein 5, ook wel Amsterdam AEX genoemd. De bekendste beurs in de wereld is gevestigd in New York en heet de New York Stock Exchange, ook wel Dow Jones Index genoemd. Op de beurs komen vraag en aanbod georganiseerd en volgens strenge regels samen. De effectenbeurs is het bolwerk voor het verhandelen van aandelen. Bedrijven staan namelijk niet vast in waarde maar stijgen en dalen door complexe variabelen.

De toekomst

Net als alle andere sectoren is de financiële sector hevig aan het veranderen sinds de uitvinding van internet. Dat is misschien nog wel het duidelijkst bij de effectenbeurs. Ken je de Amerikaanse film ‘The Wolf of Wall Street’? Dat gezwaai en geschreeuw is verleden tijd sinds er voornamelijk in aandelen wordt gehandeld via computers. Met de komst van computers met slimme algoritmes is het nut van de fysieke effectenbeurs steeds minder geworden. Er komen steeds meer digitale beurzen bij en de vraag is dan ook of de fysieke beurzen in de toekomst wellicht hun waarde verliezen.