Volgens Dynamis is er een heuse strijd om de vierkante meter in binnensteden gaande. De nijpende huizenmarkt in steden heeft dus ook de kantorenmarkt bereikt. Volgens Dynamis steeg het opnamevolume van kantoorruimte in 2019 met 14 procent tegenover 2017. Ondanks de toename aan beschikbare kantoren kregen de binnensteden te maken met een daling van -50 procent aanbod volume ten opzichte van 2014. Dat beschrijft een zeer krappe situatie waarbij een strijd om kantoorruimte in de binnensteden is begonnen.

De G4

De vier grootste steden in Nederland, de G4, verzorgen samen bijna tweederde van de totale beschikbare kantoorruimte. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht was in 2018 een opname te zien van 1.013 (x 1.000 vierkante meter vvo) tegenover het totaal van 592 in alle andere steden. Volgens de cijfers van Dynamis groeide in Rotterdam het opnamevolume het snelst binnen één jaar en groeide Amsterdam het sterkst over een periode van vijf jaar. Van 2017 naar 2018 groeide de opname in Rotterdam van 130 naar 222 en van 2013 tot 2018 groeide Amsterdam van 276 naar 472. 

Populariteit locaties

Ondanks de groei van kantoorruimte binnen de G4 is het nog niet genoeg en is er grotere vraag dan aanbod te zien. Hoe komt dat? Dat komt doordat er een trend is ontstaan sinds de economische crisis waarbij steeds meer vraag is naar specifieke kantoorlocaties in de binnensteden van de G4. Ondanks de groei is er in verhouding ook veel meer vraag ontstaan binnen de G4. Deze trend is goed terug te zien in andere steden. Daar is het aanbod bijvoorbeeld sterk toegenomen, meer zelfs dan het werkelijke aantal nieuwe kantoorruimtes. Dat betekent dat meer bedrijven naar de G4 zijn vertrokken en lege kantoorruimte in andere steden hebben achtergelaten.

Prijzen schieten de lucht in

Daar waar meer vraag is dan aanbod schieten de huurprijzen de lucht in. Zo ook bij de kantorenmarkt. Er is een ontwikkeling binnen de G4 gaande die enigszins omschreven kan worden als elitisme. De binnensteden van de G4 komen vol te staan met zogenaamde flagshipstores en hoofdkantoren van allerlei belangrijke internationale en nationale bedrijven. De Zuidas in Amsterdam is tegenwoordig het middelpunt van de toenemende decadentie in de strijd om de meest mooie en luxe kantoorruimtes op toplocaties in Nederland.