Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de organisatie van eerste hulp wanneer dit nodig is. Als er iets gebeurt op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeval of er wordt een medewerker onwel, dan moeten voldoende mensen binnen het bedrijf eerste hulp kunnen bieden. Goed georganiseerde EHBO voor bedrijven is dus van essentieel belang. In dit artikel lees je alles wat je erover moet weten.

Welke maatregelen en EHBO-kennis voor het bedrijf vereist is, hangt af van het type bedrijf. Welke activiteiten voeren jouw medewerkers uit? Gaan ze aan de slag met machines of werken ze op kantoor? Een risicoanalyse kan helpen om duidelijk te krijgen welke hulp beschikbaar moet zijn om medewerkers en anderen binnen het bedrijf zo veilig mogelijk te laten werken.

EHBO-materiaal op de werkvloer

Welk EHBO-materiaal een bedrijf nodig heeft, is afhankelijk van de sector van het bedrijf. De basisartikelen zijn doorgaans bij ieder bedrijf hetzelfde, zo vind je overal wel pleisters en verbandjes. Ook is er een kans dat een medewerker een hartstilstand krijgt en daarom is een AED vaak onderdeel van de EHBO-uitrusting van bedrijven. Maar niet overal gelden dezelfde risico’s. Zo is het logisch dat in een EHBO-kist voor een kinderopvang meer pleisters zitten voor kinderen, terwijl bij een bouwbedrijf meer behoefte is aan spullen zoals bijvoorbeeld oogspoelmiddel of verband.

Wijs vaste EHBO-medewerkers aan

Het is daarnaast belangrijk om vooraf te inventariseren wie van de werknemers een opleiding in verpleegkunde, EHBO of andere medische zaken heeft gevolgd. Zo kun je deze persoon of personen aanwijzen als EHBO-medewerker. Zij zullen dan de verantwoordelijkheid dragen voor het ingrijpen bij ongelukken. Een bedrijf binnen de industriële sector is wettelijk verplicht om vanaf twintig medewerkers een opgeleide hulpverlener aan te stellen. Voor niet-industriële organisaties is dit verplicht vanaf vijftig medewerkers. In bedrijven met minder dan twintig medewerkers moet tot slot altijd een aangewezen medewerker met EHBO-kennis aanwezig zijn.

Zorg voor opgeleide hulpverleners op de werkvloer

Het is belangrijk om opgeleide hulpverleners op de werkvloer te hebben. Daarom kan een EHBO cursus voor bedrijven een goede investering zijn. Als je EHBO-hulpverlener wil worden, dan moet je een basisopleiding volgen. Daarna volgt ieder jaar een bijscholingscursus. Voor een aangewezen medewerker is een initiatiecursus van vier uur nodig. Tijdens de opleiding leer je hoe je verwondingen kunt inschatten en hoe je ze als eerste hulpverlener moet verzorgen. In een cursus EHBO is er ook vaak aandacht voor reanimatie. Zo leren mensen levensreddend op te treden in acute noodsituaties, zoals bijvoorbeeld bij een hartinfarct.