Elk bedrijf heeft te maken met bedrijfsrisico’s. Welke risico’s dit zijn, hangt af van het soort bedrijf dat je hebt, de manier waarop werkprocessen in elkaar zitten en de manieren waarop je jezelf hebt ingedekt tegen bepaalde risico’s. Dit laatste wordt ook wel risicomanagement genoemd. Hierbij worden de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht en wordt er gekeken hoe deze het beste beperkt kunnen worden. Een goede bedrijfsrisico inventarisatie is in Nederland zelfs verplicht. Maar hoe breng je bedrijfsrisico’s in kaart? We helpen je op weg met dit stappenplan.

Stap 1. Maak onderscheid tussen verschillende soorten risico’s

Als bedrijf krijg je niet met maar één soort risico’s te maken. Misschien raakt je bedrijfspand beschadigd, bijvoorbeeld door brand. Misschien komen er werkprocessen stil te liggen of krijg je te maken met langdurig ziekteverzuim van een medewerker. Ongevallen op de werkvloer en cyberveiligheid zijn andere voorbeelden van mogelijke risico’s. Het is belangrijk om al deze soorten risico’s in je risicomanagement mee te nemen. Ga daarom na welke soorten risico’s in jouw bedrijf een rol spelen.

Stap 2. Uitgebreide beschrijving risico’s

Bij stap 1 ben je nagegaan welke soorten risico’s in jouw bedrijf aanwezig zijn. Nu is het tijd om hier beter naar te kijken. Het is belangrijk om van alle risico’s een uitgebreide beschrijving te maken, zodat je precies weet wat er speelt. Vraag hierbij ook zeker input vanuit jouw medewerkers. Zij staan dagelijks op de werkvloer en zullen bij sommige processen beter op de hoogte zijn van de actuele risico’s.

Stap 3. Risico’s indelen op formaat

Sommige risico’s zullen slechts kleine consequenties hebben, terwijl andere risico’s jouw hele bedrijf in gevaar kunnen brengen. Tegelijkertijd zijn er bepaalde risico’s die niet zo snel zullen gebeuren en andere risico’s die vaker voor kunnen komen. Door dit per risico in beeld te brengen, deel je de risico’s in op ernstigheid. Gaat het om een klein, middelgroot of groot risico?

Stap 4. Een plan van aanpak

Als je weet welke risico’s een rol spelen binnen jouw bedrijf en welke risico’s het grootste gevaar vormen, is het tijd om alle bevindingen vast te leggen in een plan van aanpak. Beschrijf de risico’s, maar bedenk ook hoe het risico zoveel mogelijk verkleind kan worden. Soms is dat een kwestie van een werkproces veranderen, misschien moeten er medewerkers cursussen, zoals een EHBO-cursus, volgen of moeten er andere aanpassingen gedaan worden.

Stap 5. Houd je risicomanagement actueel

Jouw bedrijf is constant in beweging. Dat betekent dat ook de bedrijfsrisico’s kunnen veranderen. Het is dus belangrijk om je risicomanagement actueel te houden. Elk jaar opnieuw naar de bedrijfsrisico’s kijken is zeker verstandig. Vind je het zelf teveel werk of wil je graag de mening van een expert? Het is ook mogelijk om je risicomanagement uit te laten voeren door een veiligheidsconsultant. Zo weet je zeker dat er geen risico over het hoofd wordt gezien.