Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal redenen te ontdekken zijn, waardoor veelbelovende startups uiteindelijk alsnog falen. Wanneer je als startup rekening houdt met de mogelijke faalmomenten die je tegen kunt komen in het hele proces van ontwikkeling tot de lancering van je product of dienst. Kun je ervoor zorgen dat je veelgemaakte fouten voorkomt, door juist te leren van de fouten van andere startups. Op deze pagina lees je een aantal voorbeelden van fouten terug, waar je van tevoren van op de hoogte moet zijn, zodat je die fouten bij je eigen startup niet maakt.

Voorkom dat het product te vroeg gelanceerd wordt

Heb je een geweldig product of een mega goede dienst geproduceerd en wil je dit zo snel mogelijk bij je klanten gaan introduceren? Houd er dan rekening mee dat je het plan om de markt op te gaan goed uitdenkt. De meeste startups falen juist op het moment dat zij hun product of dienst te vroeg introduceren. Dit heeft als gevolg dat het product of de dienst eigenlijk nog niet klaar was voor de lancering. Wanneer er fouten naar voren komen, terwijl je klanten het product of de dienst al in huis hebben, gaat dit tot veel onvrede en negatieve reviews leiden. Dat is natuurlijk het laatste waar een startup op zit te wachten.

Communicatie is en blijft het meest belangrijke onderdeel

Communicatie is op allerlei manieren belangrijk voor een startup. Je moet communiceren met je team, met de investeerders, de klanten, maar bijvoorbeeld ook met de media om je product of dienst aan het grote publiek te presenteren. Wanneer je niet goed of te weinig communiceert, zorgt dit voor ruis en kunnen er misverstanden ontstaan. Dit is erg zonde. Wanneer je geen duidelijke marketing- communicatiestrategie voor je startup hebt gecreëerd, kan dit ertoe leiden dat je startup uiteindelijk niet van de grond komt. Besteed hier dus voldoende tijd en aandacht aan.

Houd het verschil tussen de kosten en de verkoopprijs in de gaten

Wanneer je een product of dienst op de markt brengt, is het geen verrassing dat de ontwikkeling ervan je eerst geld kost, voordat het je geld oplevert. Startups maken soms de fout om per se een betaalbaar product of een scherp geprijsde dienst op de markt te brengen, terwijl de kosten op dat moment helemaal niet in balans zijn met de verkoopprijs die gevraagd wordt. Hierdoor blijven startups dan minder verdienen, dan wat er al ingestoken is. Dit betekent op de lange termijn dat je verlies kunt gaan draaien. Een slechte prijsstelling is daarom één van de meest voorkomende redenen dat een veelbelovende startup uiteindelijk alsnog kan falen.

Durf vooral een redelijke prijs te vragen, voor een product of dienst dat het waard is. Wanneer klanten de waarde van je product of dienst inzien, willen zij er juist graag de prijs voor betalen die je rekent. Reken dus geen lage prijzen, maar kies voor een prijs waardoor je op korte termijn quitte kunt spelen of zelfs winst kunt gaan draaien.