Het exporteren van goederen uit de Europese Unie is een stuk complexer dan het leveren van goederen binnen de EU. Er zijn veel consequenties en er zijn diverse formaliteiten aan verbonden. Hieronder zijn de belangrijkste zaken weergegeven, maar hoe dan ook moet je zelf onderzoek verrichten. Als je hier geen ervaring mee hebt, raden we aan om je te laten adviseren of om het een en ander uit te besteden aan een expediteur.

Aangifte doen bij de douane

Aan de uitvoer van goederen uit het douanegebied van de Unie zijn allerlei formaliteiten verbonden. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om bij de douane aangifte te doen wanneer de goederen de Europese Unie verlaten. Hiervoor gebruik je een zogenaamde aangifte ten uitvoer. Deze aangifte wordt in principe gedaan bij het eigen douanekantoor, maar eventueel kan het ook worden gedaan bij het kantoor waar de goederen voor vervoer zijn geladen of verpakt. Deze aangifte moet verplicht elektronisch gebeuren.

De douane kan vervolgens de uitvoeraangifte, net zoals de goederen, controleren en na de toestemming kunnen de goederen worden uitgevoerd. De douane houdt ook met andere verplichtingen rekening. Wie bijvoorbeeld vlees uitvoert, moet over een gezondheidscertificaat beschikken. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om luchtvracht of om vervoer per schip. In ieder geval moeten de goederen uiterlijk 150 dagen na de vrijgavedatum ook effectief de Unie hebben verlaten. Houd altijd bewijsstukken bij om dit aan te tonen. Een kopie van de vrachtbrief volstaat.

Facturatie en btw

Wat de facturatie betreft, zijn er weinig problemen. Omdat het gaat om exportgoederen hoeft er geen btw te worden gefactureerd. Gebruik gewoon het 0%-tarief, ongeacht of de klant een onderneming of een particulier is. Bij de invoer in het derde land zal men de nodige taksen heffen en moet de klant het een en ander betalen. Dit zijn formaliteiten waar jij je in principe geen zorgen over hoeft te maken, maar je moet wel de nodige documenten meesturen.

Regels in derde landen controleren en naleven

Hier wordt het een stuk complexer omdat elk land andere regels heeft. De tool Access2Markt, een tool van de Europese Commissie, helpt bij het bepalen van de nodige formaliteiten. Daarnaast is het mogelijk om een Certificate of Origin (certificaat van oorsprong) of andere exportdocumenten via de KVK te verkrijgen.

Ga daarenboven ook na of er eventuele handelsbelemmeringen gelden ten opzichte van of vanuit deze landen. In het kader van de coronapandemie bijvoorbeeld werd er een exportverbod op alle persoonlijke beschermingsmiddelen ingevoerd.

Houd daarom rekening met eventuele aanvullende eisen die worden gesteld. Sommige landen eisen bijvoorbeeld dat producten eerst door een onafhankelijke instantie worden getest. Tijdens het WK voetbal in Rusland waren er zo nog exportproblemen met Europees bier omdat de informatie niet in het Russisch op de verpakking stond, wat er wel verplicht is. Voorkom soortgelijke problemen en doe het meteen goed.

Extra aandachtspunten bij de export van goederen

Ten slotte zijn er nog vele andere aandachtspunten. Zo moet er goed worden nagedacht over de vervoersafspraken, de leveringsvoorwaarden, de betalingsvorm en dergelijke meer. Daarnaast zijn er speciale verzekeringen die de exportrisico’s dekken. Deze verzekeringen maken het vaak eenvoudiger om financiering te krijgen en zijn dan ook aanbevolen. Het gebruik van cryptomunten biedt tot slot veel potentieel bij de export van goederen, maar dit blijft vooralsnog onzekere toekomstmuziek.