De afdeling personeelszaken levert meestal geen directe resultaten in de zin van verhoogde sales of omzet. Voor de buitenwereld, en soms zelfs intern, is HRM vaak wat in nevelen gehuld. En toch staat deze afdeling aan de basis van alle behaalde successen van het bedrijf. Doordat het personeel binnen een bedrijf een belangrijke plaats inneemt, wordt er vooral vanuit de directie veel aandacht aan HRM besteed. De afdeling heeft te maken met een zeer divers takenpakket dat allemaal draait om het efficiënt inzetten van personeel.

Intern

Het interne takenpakket van HRM is veruit het grootste. Eén van deze taken is het maken van de werk- en dienstroosters voor iedereen binnen het bedrijf. Daarnaast wordt er actief gewerkt aan de communicatie tussen werknemers en tussen afdelingen. Soms is het al moeilijk om met je directe collega’s activiteiten af te stemmen, laat staan dat de communicatie tussen afdelingen van een leien dak gaat. Een andere belangrijke taak is de veiligheid op de werkvloer waarborgen. De bedrijfscultuur is hier ook onderdeel van. Om saamhorigheid te bevorderen zijn er veel bedrijven waarbij de HRM het ‘DNA’ van het bedrijf geformuleerd heeft en waar iedereen zich aan kan relateren.

Ontwikkeling werknemers

Als je wil dat je werknemers efficiënt werken en optimaal worden ingezet, dan is het belangrijk dat je de ontwikkeling van je werknemers blijft stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door extra trainingen en cursussen aan te bieden. Deze activiteiten hoeven niet per se op individuele ontwikkeling gericht te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook de samenwerking als groep onder handen nemen. Daarnaast is het aan de HRM afdeling om de werknemers te blijven motiveren en op een positieve manier de machine draaiende te houden.

Nieuw talent binnenhalen

Als een bedrijf succesvol is, dan komt groei al snel om de hoek kijken. Het ultieme succes is namelijk als je bedrijf groeit, omdat het betekent dat er iets goed gedaan wordt. Je werknemers cursussen en trainingen aanbieden helpt tot op zekere hoogte beter te presteren. Echter, bij groei heb je uiteindelijk nieuwe werknemers nodig omdat mensen gewoon niet meer dan 2 armen hebben en een 8-urige werkdag. Naast het uitzetten van vacatures, werkt HRM ook actief mee aan de onderhandeling van de arbeidsvoorwaarden.

Posted in: HRM