Elk bedrijf staat en valt met de mensen die er werken. HRM staat voor Humanresourcesmanagement en letterlijk vertaald betekent het ‘beheer van menselijke productiemiddelen’. Als we het in Nederland over HRM hebben dan spreken we ook wel van ‘personeelszaken’, ‘personeelsbeleid’ of ‘strategisch personeelsbeleid’. Bij HRM is het focuspunt veelal de specifieke invulling van het personeelsbeleid binnen het bedrijf. Daarom kan je wel zeggen dat deze afdeling de olie is die de menselijke machine van het bedrijf aan de gang houdt.

Mensen efficiënt neerzetten

Wie denkt dat de mensen bij HRM zich voornamelijk bezighouden met het maken van roosters heeft het mis. Bij elk bedrijf heeft de HRM afdeling duidelijke uitgangspunten. Hierbij zijn een aantal algemene uitgangspunten te identificeren. Er wordt bijvoorbeeld binnen HRM gekeken naar hoe mensen het meest efficiënt ingezet kunnen worden. Daarbij komt kijken dat iedere werknemer op de juiste plek zit en de talenten het beste worden gebruikt. Dit zorgt namelijk voor betere prestaties van het bedrijf als geheel.

Langetermijnvisie op personeelsbeleid

Daarnaast kijken ze bij HRM ook naar toekomstige doelstellingen van het bedrijf en hoe het inzetten van personeel hierbij voor succes kan zorgen. Nieuwe werknemers vinden en aannemen is hier een onderdeel van. De organisatiestrategie en het personeelsbeleid moeten op elkaar afgestemd worden om samen aan dezelfde doelen te werken. Communicatie is dan ook een belangrijke competentie van het personeel op de HRM afdeling. Vooral bij grote bedrijven werken er op de verschillende afdelingen vaak veel verschillende soorten persoonlijkheden. Mensen op de juiste manier benaderen en dingen voor elkaar krijgen zijn een kunst op zich.

Samenwerking afdelingen

Net zoals het soms ingewikkeld kan zijn om met verschillende mensen om te gaan, is het een ware puzzel om alle afdelingen binnen een bedrijf op elkaar af te stemmen. Neem als voorbeeld een bedrijf dat aan het groeien is en nieuwe werknemers nodig heeft. De afdelingen moeten beschrijven welke talenten zij nodig hebben om aan de doelen te werken en om te kunnen groeien. Vervolgens moeten er functiebeschrijvingen gemaakt worden voor nieuwe werknemers of cursussen worden opgezet om personeel bij te scholen. En dan is er nog het proces van werving en selectie. Kortom, bij HRM moeten ze niet alleen zicht op het totaalplaatje houden maar ook processen integreren en afdelingen laten samenwerken.

Posted in: HRM