De taken van de accountant bestaan uit het indienen van de belastingen en het bijhouden van de dossierorganisatie van de cliënt. Het zeer bewerkelijke en vermoeiende werk van gegevens verzamelen en berekenen, is het onderdeel van boekhouden dat de meeste ondernemers het meest verafschuwen. Accountants overigens ook! Maar dankzij de technologische vernieuwing, is een accountant in de toekomst misschien wel overbodig…

Moderne technologieën tegenover handmatige accountants

Een deel van de reden voor de snelle transformatie van de boekhoudindustrie is de productiviteitsverhoging die de modernere technologie biedt. Moderne accountants moeten nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zoals professioneel scepticisme, oordeelsvermogen en kritisch denkvermogen, wanneer ze van boekhouder overgaan op bedrijfsadviseur. Bij het zoeken naar nieuw personeel zullen accountantsbedrijven sterk de nadruk blijven leggen op deze talenten. Opkomende technologie zorgt ervoor dat het beroep snel verandert, maar de behoefte aan dit soort zachte vaardigheden blijft bestaan.

Eén van de veranderingen is cloud computing

Dit is een soort internet-gebaseerd computergebruik dat gegevens en gedeelde computerhulpbronnen op aanvraag aanbiedt aan computers en andere apparaten. Daardoor kunnen accountants financiële gegevens en rapporten via de cloud sturen en boekhoudkundige bewerkingen vanaf elke plaats uitvoeren. Dit biedt accountants een frisse benadering om met klanten te werken. In plaats van te verzanden in ingewikkelde procedures, is er nu meer tijd voor interactie met de klant en kan men zich concentreren op de bedrijfsstrategie. Naast accountants, is het voor ondernemers zelf het beste boekhoudprogramma vergelijken ook van belang.

Innovaties in fiscale software hebben geholpen de nauwkeurigheid te vergroten

En tegelijk de foutmarges te verkleinen, dat is iets dat bedrijven waarderen, vooral om belastingboetes te vermijden en problemen met belanghebbenden uit de weg te gaan. Betere belastingsoftware vergemakkelijkt ook controles, omdat deze controles doeltreffender worden en meer doelmatig werken. Accountants zullen hun opleiding en professionele ontwikkeling op dit gebied moeten voortzetten. Meer leren over online accounting wordt de norm, of het nu gaat om online facturen opstellen of data uitlezen van een bepaald bedrijf op een bepaald moment.

De kracht van financiële teams en accountants wordt bepaald door moderne software

Veel van de logge, vermoeiende klusjes die men vroeger moest beheersen, kan men nu eenvoudig uitvoeren. Boekhouders kunnen betrouwbare, waardevolle zakenpartners zijn die hun bedrijven nodig hebben als ze over correcte, actuele gegevens beschikken.

Dat is één van de voordelen van online boekhouden, maar er is meer

De mogelijkheid om onderweg jouw rekeningen handmatig bij te werken met de meest recente informatie, onmiddellijke toegang tot budgetten te krijgen en inkomsten, uitgaven, en belastinggegevens direct inzien. Maar ook de eenvoudige integratie van jouw rekeningen met de bankrekening van je bedrijf om reconciliatie in real time mogelijk te maken. En niet te vergeten: zorg dragen van jouw debiteuren en facturen, kan ervoor zorgen dat jouw klanten op tijd betalen. Informatie die nauwkeuriger is en een kleinere foutenmarge heeft, biedt bovendien nog een extra voordeel van het accuraat online boekhouden.

Dit heeft gevolgen voor de diensten van de boekhouder

Op het eerste gezicht kan het lijken alsof het beroep boekhouder voorbij is en het zoveelste slachtoffer is geworden van ontwrichtende technologie. Maar schijn kan misleidend zijn. Ook al geeft online boekhouden bedrijfseigenaren meer zeggenschap, toch kunnen ze nog betrekkelijk eenvoudig tegen rapportageproblemen aanlopen. Als gevolg daarvan wordt het screenen en controleren of de relevante gegevens onder de juiste categorieën zijn gepresenteerd, een deel van de taakomschrijving van de boekhouder.