Na een dienstverband van 3 jaar (3 keer een jaarcontract) krijgt Maaike te horen dat ze geen vast contract krijgt aangeboden. Een vervelende boodschap voor Maaike, die het erg naar haar zin heeft bij haar werkgever. Haar werkgever kan haar geen tijdelijk contract meer aanbieden, aangezien ze al 3 keer een jaarcontract heeft gehad en een vast dienstverband er, gezien de huidige bedrijfsomstandigheden, niet in zit. 

Gelukkig had Maaike pas een artikel gelezen over het recht op een transitievergoeding! 

Maaike polst bij haar werkgever of het klopt dat ze nu recht heeft op ontslagvergoeding, of met een moeilijk woord transitievergoeding bij ziekte. Werkgever Johan, die het vervelend voor Maaike vindt dat haar contract niet kan worden verlengd, belooft het voor haar uit te zoeken.  Johan neemt contact op met zijn arbodienst ADXpert, waarvan hij weet dat ze rechtsbijstand verlenen. Jurist Ed Spiering heeft hem al eerder bij een bezwaarprocedure bijgestaan. Nog voor haar contract daadwerkelijk afloopt, laat Johan weten dat Maaike inderdaad recht heeft op een transitievergoeding. Hij zegt haar toe dat ze bij haar vertrek nog een extra maand salaris meekrijgt. Johan laat aan Maaike de berekening van de transitievergoeding zien die hij van ADXpert heeft ontvangen. 

De transitievergoeding wordt als volgt berekend. Voor elk gewerkt jaar ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris. Aangezien Maaike 3 jaarcontracten heeft gehad, heeft zij recht op 3 x 1/3 maandsalaris en totaal dus op één maandsalaris. Is het dienstverband bijv. 2 jaar en zes maanden, dan ontvang je over de 6 maanden naar rato transitievergoeding. De transitievergoeding wordt uiteindelijk per gewerkte dag betaald. Werkgevers zijn dus al vanaf de eerste werkdag van een werknemer transitievergoeding verschuldigd. 

Maaike had geen transitievergoeding ontvangen als ze zelf ontslag had genomen! 

De werkgever gunt Maaike haar transitievergoeding, maar hoort van ADXpert dat het UWV in sommige gevallen de transitievergoeding terugbetaalt aan de werkgever. Hij vraagt aan ADXpert of zij eens op papier kunnen zetten wanneer de transitievergoeding door het UWV wordt terugbetaald. Nu hij weet dat hij transitievergoeding moet betalen bij onvrijwillig ontslag voelt hij de bui al hangen voor Teunis die al bijna 2 jaar ziek is en van wie hij ook, noodgedwongen, het contract zal moeten beëindigen. Een klein rekensommetje leert hem dat hij aan Teunis een bedrag van 10 maandsalarissen zal moeten betalen, aangezien hij al 30 jaar in dienst is. Dat zal voor het bedrijf een zware dobber worden. Gelukkig hoort hij dat het UWV bij ontslag door ziekte de transitievergoeding volledig zal compenseren. Dat is een pak van zijn hart. Wel zijn er een aantal regels die het UWV eist, maar deze regels zijn goed op te volgen. Kijk hier voor meer informatie over transitievergoeding ontslag op staande voet.

Johan: wat een opluchting om te horen dat de transitievergoeding bij ontslag door ziekte door het UWV volledig vergoed wordt! 

ADXpert zet voor Johan netjes op papier in welke gevallen er sprake is van compensatie van de transitievergoeding. Niet alleen bij langdurige ziekte van een werknemer, maar ook bij bedrijfsbeëindiging door pensioen of bijv. overlijden van de werkgever. In de toekomst zal het ook mogelijk worden om compensatie te krijgen als de werkgever ziek wordt. UWV zal bekend maken wanneer die compensatie in werking zal treden. Compensatie bij bedrijfsbeëindiging is wel aan strenge regels gebonden. ADXpert wijst Johan op de mogelijk om de uitgebreide informatie hierover op de site van het UWV op te zoeken. https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/bedrijfsbeeindiging/voor-mijn-aanvraag

Zowel Maaike als Johan zijn blij dat ADXpert hen hierbij geholpen heeft. Door de vele (veranderde) wet- en regelgeving is het voor werkgevers en werknemers haast onmogelijk om alles te weten. Een expert die meekijkt maakt het leven voor werkgevers zo een stukje makkelijker.