In de geschiedenis van marketing zijn er periodes te identificeren waarin men meer focus had voor het een of ander. De geschiedenis van het marktwezen gaat natuurlijk honderden jaren terug, toen het woord marketing nog niet in omloop was en de marktkoopman gewoon zijn waren verkocht. De geschiedenis van reclame is terug te traceren tot 1836, toen in Frankrijk de eerste betaalde advertentie werd gedrukt. In dit artikel lees je meer over oriëntatie binnen de marketing over de jaren heen. 

Tot de jaren ‘60

Van de vroege industrialisatie tot ongeveer 1950 was de oriëntatie binnen marketing voornamelijk productie-georiënteerd. Bedrijven waren druk bezig met het produceren van producten en diensten op een zo efficiënt en goedkope manier. Men ging ervan uit dat wat er dan geproduceerd werd wel gekocht werd. Tot de jaren ‘60 was de marketing ook verkoop-georiënteerd. Het ging om zoveel mogelijk producten verkopen en niet om de tevredenheid van de klanten. De productenlijn werd in deze tijd diverser.

De jaren ‘70 tot en met ‘90

De oriëntatie binnen de marketing in de jaren ‘70 en jaren ‘80 was steeds meer klant-georiënteerd. Bedrijven beseften zich steeds meer dat je veel meer aan vaste klanten had dan impulskopers die nooit meer terugkwamen. Er werd dan ook meer gedaan aan klanttevredenheidsonderzoek en meer gekeken naar de behoeften van de klant. Deze trend zette zich door in de jaren ‘90 toen de marketing sterk relatie-georiënteerd was. Het opbouwen van lange-termijn relaties werd gezien als goed voor de klant en het bedrijf.

Vanaf 2000

Vanaf 2000 deed internet en sociale media zijn intrede. Marketing is sinds 2000 dan ook sterk sociaal/mobiel-georiënteerd. In deze digitale wereld is het steeds belangrijker om aanwezig te zijn op sociale media en om 24/7 bereikbaar te zijn voor je klanten. Marketing is zich in veel gevallen ook meer gaan focussen op lifestyle en niet meer alleen op een specifieke product of dienst. Merken dragen tegenwoordig een bepaalde boodschap uit en hebben veel meer invloed en impact op hun volgers. Denk bijvoorbeeld aan het merk Dopper. Veel kopers van de Dopper kunnen zich vinden in hun boodschap van minder plastic vervuiling en pro recycling.