Volgens het CBS is er sinds 2008 een structurele afname te zien van werknemers binnen de financiële sector. Het jaar daarvoor was het break-even point waarbij er evenveel mensen binnenkwamen als uitgingen. Sindsdien is het aantal mensen actief in de financiële sector structureel afgenomen. In cijfers drukt dat zich uit in 21.000 mensen die sinds 2016 de sector verlieten, tegenover 17.000 mensen die erbij kwamen. Dat is een verlies van 4.000 werknemers. Tussen 2006 en 2016 zijn er vanuit de sector maar liefst 43.000 mensen vertrokken.

De sector onder de loep

Een groot deel van deze uittreders is voor zichzelf begonnen of heeft het roer compleet omgegooid. Reden hiervoor was soms de economische crisis en het feit dat veel mensen hun baan toentertijd hebben verloren. Een andere reden zijn technologische ontwikkelingen geweest waardoor bepaalde functies overbodig werden. Sinds de introductie van bijvoorbeeld internetbankieren hebben de banken grote getalen werknemers ontslagen omdat hun functie werd overgenomen door de bankieren app en het internet. Naast de uitloop binnen de sector heeft er dus ook een krimp plaatsgevonden waardoor er minder werknemers nodig waren.

Juist meer specialisten

Ondanks de uitloop binnen onderdelen van de financiële sector, zijn er ook bepaalde functies die meer werknemers hebben aangetrokken. Financieel specialisten en economen zijn volgens de cijfers van het CBS bijvoorbeeld in aantal toegenomen. Daar waar in 2013 ongeveer 10,7 procent van de sector uit financieel specialisten en economen bestond, was dit in 2017 toegenomen tot 13,9 procent. Ook zijn er meer directeuren bijgekomen. Van 2 procent in 2013 tot 3,2 procent in 2017. Een afname is te zien onder bijvoorbeeld de administratief medewerkers. In 2013 vertegenwoordigden zij nog 6,6 procent binnen de sector en in 2017 was dit nog maar 4,9 procent. Deze afname kan mede toegeschreven worden aan de eerder genoemde digitalisering.

Meer omzet voor de zakelijke dienstverlening

Ondanks de structurele uitloop binnen de financiële sector sinds 2008, zet de zakelijke dienstverlening elk kwartaal structureel meer om in vergelijking met het jaar daarvoor. Volgens het CBS wordt het verschil tussen dezelfde kwartalen in twee opeenvolgende jaren echter wel steeds kleiner. Het is dan ook de vraag of deze groeiende (maar tegelijkertijd minder snel groeiende) trend zich voort gaat zetten. We zullen het merken.