Zoals je wel weet heeft de economische crisis diepe sporen nagelaten binnen de financiële sector. Om zoveel mogelijk bedrijven te redden en banen te behouden zijn er de afgelopen jaren enorm veel veranderingen ingezet. De sector is dan ook een van de meest dynamische omgevingen. Tijdens de zoektocht naar vernieuwing en verbetering heeft zich een nieuw tijdperk aangekondigd; het tijdperk waarin slimme technologie veel taken van de mens overneemt en waarbij werkprocessen essentieel aan het veranderen zijn. Wat zijn de grootste veranderingen binnen de financiële sector die we nu waarnemen?

Bankieren zonder bankiers

Als je het zo hardop zegt klinkt het eigenlijk belachelijk, maar toch is het steeds meer de realiteit. Door de komst van internetbankieren is het klantencontact binnen het bankwezen grotendeels naar een virtuele online wereld verschoven. Vrijwel iedereen heeft een bankieren app op de telefoon en regelt in de bus of vanuit thuis simpel de meeste bankzaken. Experts zien hierbij de waarde van banken sterk verminderen in de toekomst. Het ontwikkelen van technologie (zoals apps) om bankzaken te regelen wordt steeds vaker door externe partijen gedaan. De banken verliezen dus feitelijk steeds meer de regie over het bankwezen en zullen in waarde verminderen.

Grotere rol IT binnen finance

Het feit dat het bankwezen sterk aan het digitaliseren is, wijst erop dat er steeds meer vraag naar IT personeel binnen de financiële sector is. Het is allemaal goed en aardig als je veel van cijfertjes weet en om kan gaan met de meest complexe financiële vraagstukken, je komt echter niet ver als je niets over informatietechnologie weet. En daar komen de IT’ers om de hoek kijken. De IT’er van tegenwoordig zijn steeds vaker expats die op korte termijn en op projectbasis ingezet kunnen worden. Zij hebben bijvoorbeeld specifieke kennis van IT in combinatie met de financiële sector.

Externe werknemers

De toename van IT expats brengt nog een andere trend aan het licht. Steeds meer werknemers worden extern ingehuurd en werken op projectbasis. Binnen de financiële sector zie je steeds vaker dat er vraag is naar zogenaamde ‘superprofessionals’. Deze mensen laten zich op projectbasis of voor een bepaalde periode inhuren en vervullen een specifieke rol of taak binnen het bedrijf. Hierdoor zijn bedrijven minder snel geneigd om vast personeel te zoeken maar focussen ze zich meer op korte termijn contracten. Dit heeft ook te maken met de crisis en om zo min mogelijk vaste contracten aan te gaan in deze onzekere markt.