Nederlanders geven meer aan verzekeringen uit dan andere Europeanen. Dat wordt veroorzaakt door het aantal verzekeringen en niet door de hoge premies. Een uitzondering geldt echter voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Slechts 25% van de ondernemers kiest voor deze verzekering. Toch is het aanbod en kun je de AOV vergelijken op diverse sites. Wat is dan de reden dat zoveel zelfstandigen toch niet voor deze verzekering kiezen? Hieronder staan een aantal veelgehoorde klachten en een reactie daarop.

1. Een AOV verzekering is extreem duur

Als een ondernemer arbeidsongeschikt wordt, kan dit een flink financieel risico met zich meebrengen. Tenslotte is er voor een ondernemer geen ander vangnet dan bijstand. Een van de voorwaarden bij bijstand is dat de gerechtigde eerst zijn vermogen moet ‘opeten’. Als je als ondernemer een verzekering afsluit op arbeidsongeschiktheid en verwacht meteen de eerste dag je inkomen voor 100% doorbetaald te krijgen van de verzekering, zal daar een forse premie bij horen. Daarom zullen veel zzp’ers hierop besparen. Maar er zijn ook vele andere opties. Dat is iets om eens goed over na te denken gelet op het alternatief indien je niet verzekerd bent.

2. Er is genoeg vermogen om het risico op te vangen

Uiteraard is het een prettig idee als je in de luxe situatie zit dat je voldoende kapitaal hebt verzameld om een tegenvaller te kunnen opvangen, ook als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Gelukkig is het ook een feit dat gemiddeld 50% van de ondernemers die arbeidsongeschikt raken binnen 90 dagen weer aan de slag kunnen, soms met een beperking. Maar er is ook een relatief grote groep van 10% die de rest van het leven niet meer kan werken of slechts voor een beperkt percentage. Voldoende reserves zijn voor een dergelijke situatie meestal niet op te bouwen.

3. Geen vertrouwen in verzekeraar en keuringsartsen

Mede door de veranderde keuringsmethodiek bij werknemers voor de WAO is er een zeker wantrouwen ontstaan. Bij een AOV verzekering vindt er voordat tot uitkering wordt overgegaan een onderzoek plaats door een onafhankelijke keuringsarts en wordt het advies ingewonnen van een arbeidsdeskundige. Ook de mening van de huisarts en eigen verklaringen van de verzekerde worden in acht genomen. Indien je het niet eens bent met de uitslag van het onderzoek kan je daartegen in bezwaar gaan. Vertrouwen is niet altijd eenvoudig op te bouwen, maar de procedures zijn duidelijk.

4. Een verzekeraar keert toch niet uit

Er is bij deze verzekering nog veel angst voor de beruchte ‘ kleine lettertjes’. Veel ondernemers denken dat als ze onverhoopt een beroep zouden moeten doen op een dergelijke verzekering er altijd clausules zijn waarop de verzekeraar zich zal gaan beroepen om maar niet te hoeven uitkeren. Dat is eigenlijk vreemd omdat het dezelfde verzekeraars zijn waar de ondernemer wel vertrouwen in stelt voor andere verzekeringen, soms met grote verzekerde bedragen. De beste manier om de juiste AOV te vinden, is om de opties met elkaar te vergelijken. Daardoor weet je ook precies waar je aan toe bent als je een beroep moet doen op je AOV.

Posted in: HRM