Iedere ondernemer weet als geen ander dat hij of zij vrij is om op iedere gewenste manier te ondernemen, mits er binnen de fiscale lijnen gekleurd wordt. Helaas zijn deze fiscale grenzen sterk aan verandering onderhevig waardoor er snel onduidelijkheid, een verschil van interpretatie of zelfs een conflict met de Belastingdienst kan ontstaan. Bijkomend probleem is dat de Belastingdienst niet bekend staat als de meest transparante organisatie. Daarnaast ervaren veel ondernemers dat de Fiscus lastig te bereiken is. Dit zijn redenen waarom veel ondernemers gebruik maken van de diensten van een fiscaal advocaat.

Wat doen fiscale advocaten?

Zoals de naam al aangeeft hebben fiscale advocaten zich volledig gespecialiseerd in de belastingtechnische kant van het recht. Zij nemen uitsluitend zaken aan die fiscaal gerelateerd zijn. Cliënten kunnen bij fiscale advocaten terecht voor maatwerk advies over belastingtechnische zaken, vertegenwoordiging gedurende de contactmomenten met de belastingdienst en het behartigen van de belangen bij eventuele conflictsituaties tussen bijvoorbeeld een ondernemer en de belastingdienst. Het belangrijkste voordeel van het gebruik maken van de diensten van een belastingadvocaat is dat deze persoon zich volledig heeft gespecialiseerd in dit vakgebied en de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. 

Wat fiscale advocaten voor ondernemers kunnen betekenen

Er zijn diverse praktische voorbeelden te benoemen wat fiscale advocaten voor ondernemers kunnen betekenen. Een fiscaal advocaat kan ondernemers onder andere ontzorgen bij het opstellen van een bezwaarschrift als er bezwaar moet worden gemaakt tegen een te hoge belastingaanslag. Als ondernemer heb je in deze situatie recht om in gesprek te kunnen gaan met de fiscus en inzage te hebben in je dossier. Ook bij het eventuele bezwaar maken tegen boetes van de belastingdienst wordt er vaak gebruik gemaakt van fiscale advocaten. Het komt immers regelmatig voor dat de Fiscus een (te hoge) boete oplegt.

Fiscale advocaten kunnen ook een zeer waardevolle ondersteuning bieden aan ondernemers als deze persoon het idee heeft dat zijn of haar onderneming op de zwarte lijst van de Belastingdienst staat, er volgens de belastinginspecteur sprake is van informatiebeschikking of als er een boekenonderzoek is aangekondigd. Daarnaast kan een fiscaal advocaat een ondernemer bijstaan als hij of zij de intentie heeft om naar de belastingrechter te stappen. 

Werkwijze van een belastingadvocaat

De werkwijze van een belastingadvocaat is situatieafhankelijk. Als je kijkt naar het aanbod van FT-advocaten, een kantoor dat zich gespecialiseerd heeft in belastingrecht, zie je dat er op diverse manieren ondersteuning geboden kan worden. Naast een maatwerk ondersteuning op afstand kan een belastingadvocaat ook praktische oplossingen bieden en direct schakelen door in contact te treden met de Belastingdienst. Hierbij kan deze specialist de belangen van de betrokkene behartigen en deze persoon vertegenwoordigen bij de contactmomenten met de Fiscus.