Wanneer je aan het hoofd staat van een grote onderneming, hoef je het bedrijf uiteraard niet in je eentje te runnen. Dit is het mooie van een directeur zijn van een grote onderneming, je kunt steeds meer taken gaan uitbesteden. Om je bedrijf juridisch gezien te beschermen tegen invloeden van binnen- en buitenaf, is het aan te raden om een juridische afdeling aan te stellen. Op deze pagina lees je wat een juridische afdeling inhoudt, welke taken deze afdeling op zich neemt en waarom dit belangrijk is voor het reilen en zeilen binnen je onderneming.

Wat houdt een juridische afdeling in?

Wanneer je een bedrijf runt, is het aan te raden om een juridische afdeling, kort gezegd een JA, aan je team toe te voegen. De juridische afdeling houdt zich bezig met de juridische kwesties binnen je onderneming, Hierdoor zorg je voor legal control, je houdt je met je team aan alle regels, gaat geen boekjes te buiten en kunt jezelf juridisch beschermen als anderen een claim tegen je indienen. De JA houdt zich vooral bezig met het in kaart brengen van juridische risico’s. Deze afdeling zorgt ervoor dat je over de juiste middelen beschikt. Denk hierbij aan de juiste personen, technologie en processen.
Verder kan de JA ervoor zorgen dat de bedrijfsprocessen die je doorvoert, aan alle eisen voldoen en juridisch goedgekeurd zijn. Hierdoor kun je fouten van tevoren voorkomen.

Welke taken neemt de juridische afdeling op zich?

Wanneer je ervoor kiest om een JA op te richten binnen je onderneming, is het goed om te weten dat een juridische afdeling vaak volledig gefocust is op een adviserende rol. Door het advies van legal op te volgen, zorg je ervoor dat je bedrijf aan alle regels voldoet, waardoor je zo min mogelijk juridisch risico loopt. Zo voorkom je vervelende boetes, rechtszaken en stress. Verder kun je van de JA vooral een probleemoplossend karakter verwachten. Een goed functionerende juridische afdeling voorkomt problemen in een vroeg stadium, waardoor jij als directeur amper doorhebt dat er een probleem voordoet. Aangezien het dan al is opgelost.
Niet alle bedrijven hebben een eigen juridische afdeling nodig. Denk bijvoorbeeld aan erg kleine bedrijven en startups. Vaak werken deze groepen eerst zonder JA, waarna ze een JA instellen als het bedrijf groeit.

Waarom is het belangrijk om een juridische afdeling in te richten?

De juridische afdeling zorgt er niet alleen voor dat je beschermd bent voor juridische aanvallen van buitenaf. Je kunt je eigen processen ook van binnenuit in orde maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van arbeidscontracten voor je eigen personeel. Deze dienen juridisch gezien ook in orde te zijn, om gezeur met niet goed functionerend personeel te voorkomen. De juridische afdeling is onmisbaar voor grotere bedrijven, aangezien je er op dat moment je onderneming mee kunt beschermen. Daarnaast scheelt het tijd als je een eigen JA hebt, om antwoord te krijgen op het aanpakken van bepaalde juridische kwesties. Je kunt dit direct intern doorspelen, in plaats van een externe partij inschakelen wat extra tijd en moeite kost.