Dat de meeste mensen bij het woord marketing aan verkoop en reclame denken is helemaal niet zo gek. Toch is marketing veel meer dan alleen dat. Dit is goed te illustreren met een voorbeeld van de vroegere marktkoopman. Vroeger in de Middeleeuwen ging de marktkoopman naar de markt om zijn waren te verkopen. Hij moest goed kunnen schreeuwen om de aandacht van kopers te trekken, maar ook zijn producten slim aan de man brengen door origineel te zijn of te netwerken. Echter, het inkopen van producten en anticiperen op de markt was ook onderdeel van zijn beroep. Kortom, er zit veel meer achter marketing dan je op het eerste gezicht ziet.

Definitie

Er zijn verschillende definities van marketing in omloop. Er zijn over de jaren heen verschillende marketeers geweest die hun versie van de betekenis van marketing hebben geuit. De ene definitie is iets neutraler dan de ander maar de meest praktische definitie komt toch wel van Scholto Bos. Volgens hem is marketing het doen van onderzoek naar de behoefte van mensen vertaald naar producten of diensten. Vervolgens wordt er een geschikte marketingstrategie ontwikkeld met als doel om de verkoop van deze producten en diensten te bevorderen.

Redenen voor marketing

Marketing draait echter niet altijd om letterlijke producten en diensten. Het heeft ook te maken met het vergroten van de bekendheid van een product of dienst en de naamsbekendheid van een merk. Marketing wordt ook ingezet om aandacht te vragen voor bepaalde problemen, een boodschap over te brengen of mensen te sturen om iets te doen. Er zijn dus veel redenen om aan marketing te doen. Voorbeelden zijn: leden werven, de finale van een show halen, winst maken, geld inzamelen voor het goede doel of de verkiezingen winnen.  

Marketingstrategie

Een marketingstrategie is een duidelijk plan en doelstelling om de markt te beïnvloeden. Hierbij zijn de zogeheten 4 P’s betrokken: product, prijs, plaats en promotie. Het product of de dienst die je promoot moet op en top zijn. Wat betreft prijs worden vaak vele onderzoeken gedaan. Er wordt gekeken naar kortingen, prijzen bij concurrenten en de kostprijs. Plaats is relevant omdat het bepaalt welke doelgroep je bereikt. Reclame maken voor hoortoestellen op een studentencampus lijkt bijvoorbeeld minder nuttig. Als laatste is er de promotie, dat kan op allerlei manieren (sociale media, tv).