Importeurs, fabrikanten en distributeurs die in Europa een product willen verkopen zullen ervoor moeten zorgen dat hun product is voorzien van een CE-markering. Wanneer je in het bezit bent van deze markering ben je er namelijk zeker van dat jouw product voldoet aan de Europese wetgeving. In dit artikel lees je meer over hoe een CE-markering tot stand komt en of je ervoor in aanmerking komt.

Het belang van een CE-markering

Deze markering is in het leven geroepen om veilige producten binnen Europa te garanderen. Het is een symbool dat wordt aangebracht op een product en betekent dat de fabrikant verklaart dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die binnen Europa gelden. Tegelijkertijd neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het product. CE staat voor Conformité Européenne, en betekent dan ook ‘in overeenstemming met de Europese Wetgeving’.

Verplicht of niet?

Er zijn ongeveer vijfentwintig Europese richtlijnen of verordeningen; je product is verplicht een CE-markering te hebben wanneer die valt onder een of meerdere van deze richtlijnen of verordeningen. Is dit niet het geval, dan kan het product geen markering krijgen en mag het niet verkocht of verhandeld worden binnen Europa. Je kunt opzoeken of jouw product valt onder deze richtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn producten die te maken hebben met de veiligheid van speelgoed, het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur, medische hulpmiddelen of pleziervaartuigen.

Voordelen van een CE-markering

Naast dat zo’n markering laat zien dat je product veilig is, heeft het nog meer voordelen voor jou als importeur, fabrikant of distributeur. Zo kan je product vrij vervoerd worden binnen de Europese lidstaten en kun je de CE-markering dus zien als een toegangsbewijs voor de Europese markt. Daarnaast ben je er zeker van dat je voldoet aan alle hoge gezondheidseisen, veiligheidseisen en milieueisen en weet je dus dat je juist bezig bent. Hierdoor zul je meer succes hebben met de handel van je product.

Hoe werkt het CE-markeringsproces?

Om een CE-markering te ontvangen zul je een aantal stappen moeten doorlopen. Ten eerste ga je na welke Europese richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen gelden voor jouw product. Vervolgens kun je kijken welke eisen er specifiek van toepassing zijn op jouw product. Tijdens het proces moet ook worden bepaald of jij zelf kunt certificeren of dat er een onafhankelijke conformiteitsbeoordeling van een aangemelde instantie nodig is. Wanneer dit het geval is laat je deze beoordeling door een derde partij uitvoeren. Bij een rechtsgeldige CE-markering hoort een goede gebruiksaanwijzing zodat je product veilig in gebruik genomen kan worden door consumenten en professionals. Als dit ook in orde is kun je vervolgens de CE-markering aanbrengen en de EU-conformiteitsverklaring opstellen.